Czy za uszczerbek na zdrowiu przysługuje odszkodowanie?

Uszkodzenie ciała to tak zwane naruszeniu integralności cielesnej, jest nim np złamana noga, a także strata albo naruszenie warstwy cielesnej i narządów wewnętrznych.

Rozstrój zdrowia to zaburzenie funkcjonowania organizmu ludzkiego, bez naocznej destrukcji konkretnych organów (na przykład. nerwica, depresja i różnego stylu choroby psychiczne, niemniej jednak również np zwichnięcie ręki czy skręcenie kręgosłupa).

Materialna szkoda na osobie ma miejsce, kiedy na skutek kontuzji ciała lub destabilizacji zdrowia dobytek poszkodowanego ulega redukcji. Ma możliwość to posiadać miejsce jeżeli ten majątek już uległ zmniejszeniu (na przykład pokrzywdzony poniósł wydatki na medykamenty), ofiara będzie musiała ponieść bezdyskusyjne koszty w przyszłym czasie (na przykład na operacja czy zabiegi rehabilitacyjne) albo straci dorobek z powodu spędzania czasu na zwolnieniu lekarskim lub ciągłej straty sposobności wykonywania pracy.

Uzurpacja o zadośćuczynienie za krzywdę zawiera negatywne przeżycia powiązane z powypadkowymi cierpieniami na ciele i na duchu. Powinna brać pod uwagę w szczególności wersję, obszar i okres trwania cierpienia.

Komu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Osobą uprawnioną do dostania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest persona, która doznała erozji ciała lub ubytku na zdrowiu wskutek wydarzenia, za które odpowiedzialna jest inna osoba. (na przykład. wypadek samochodowy, pobicie)

Warto również mieć na uwadze, iż to ofiara jest jedynie uprawniona do domagania się pokrycia wszystkich szkód na osobie oraz zwrotu poniesionych cen. Oznacza to, że jeśli osoba trzecia takie koszty poniosła, np wożąc prywatnym pojazdem pokrzywdzonego na wizyty lekarskie, to i tak zwrot tych wydatków należy się poszkodowanemu.

 

Wobec kogo można wystąpić z postulatem o odszkodowanie za ujmę na zdrowiu?

Poszkodowanemu powinno się się odszkodowanie od sprawcy szkody, np. kierowcy pojazdy – za spowodowanie wypadku drogowego, od właściciela kota / psa / innego zwierzaka – za pogryzienie. Poza tym pokrzywdzony ma prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za deficyt na ciele wobec zakładu ubezpieczeń, w wypadku kiedy na przykład sprawca objęty jest ubezpieczeniem w sferze odpowiedzialności cywilnej. Tyczy się to głównie wypadków drogowych i transportowych, których sprawcy są pod ubezpieczeniem obowiązkowym. Jeżeli winny spowodowania wypadku komunikacyjnego nie miał bieżącej polisy ubezpieczeniowej lub sprawcy nie dało się zweryfikować, możesz rościć sobie prawo do odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Posted on: Lipiec 1, 2017, by :

Dodaj komentarz